Voor uw belastingaangiften, toeslagen, boekhouding en administraties
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door LFA Lodder Fiscaal Advies
HOME.
OVER ONS.
AANGIFTEN.
TOESLAGEN.
ADMINISTRATIES.
LINKS.
CONTACT.

 

Wij werken met de software van de belastingdienst, hierdoor worden de ingezonden belastingaangiften en voorlopige aanslagen gegarandeerd correct ingediend en ontvangen volgens de eisen van de belastingdienst.

 

Voor het inzenden is het gebruik van de DigiD vereist, wij regelen indien gewenst de aanvraag en het activeren van uw DigiD in uw opdracht.

 

Er kan tot 5 jaar terug aangifte gedaan worden, in 2014 kan dus aangifte voor de jaren 2009 t/m 2013 ingediend worden.

 

Wanneer al uw gegevens voor 10 maart zijn ingeleverd wordt uw aangifte voor 1 april ingezonden.

Bij een verplichte aangifte vragen wij indien nodig of op uw verzoek uitstel tot 1 september.

 

Aangiften inkomstenbelasting voor particulieren

 

Wij verzorgen de aangiften: P (particulieren), W (winst), F (laatste aangifte), C (buitenlandse belastingplichtige) en M (migranten).

Na een overlijden zal er een laatste aangifte (F) voor de overledene ingediend moeten worden.

 

Voor de aangifte is een aantal gegevens vereist: naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer, rekeningnummer, burgerlijke staat en jaaropgaven inkomsten.

 

De volgende meest voorkomende aftrekposten kunnen van toepassing zijn:

Uitgaven neveninkomsten, eigen woning, lijfrente, alimentatie (ex-partner of kinderen), specifieke zorgkosten, studiekosten en giften.

 

Bij aangifte van het vermogen zijn de saldo’s van 1 januari nodig.

 

De tarieven (inclusief BTW) zijn:

Aangifte inkomstenbelasting                    €  90,00

Aangifte partner                                      €  35,00

Aangifte F                                              € 125,00

Aangifte C / M                                        € 150,00

Bezoek aan huis < 20 km                          €  30,00

 

Aangiften inkomsten- en omzetbelasting voor zelfstandigen (zzp)

 

Wij verzorgen de winstaangiften inkomstenbelasting en aangiften omzetbelasting voor de IB ondernemers. Wij maken gebruik van de software van de belastingdienst, hierdoor worden de ingezonden belastingaangiften gegarandeerd correct ingediend en ontvangen volgens de eisen van de belastingdienst.

 

De tarieven (exclusief BTW) zijn:

Winst aangifte                               vanaf € 200,00

Aangifte Omzetbelasting                          €  25,00

 

Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting

 

Wanneer u uw maandelijkse lasten vanwege aftrekposten zoals hypotheekrente of alimentatie wilt verlagen, kan dit door het aanvragen of wijzigen van een voorlopige aanslag.

 

De tarieven (inclusief BTW) zijn:

Aanvraag voorlopige aanslag                                                           € 35,00

Wijziging (door ons aangevraagde) voorlopige aanslag                     € 20,00

 

 

Aangiften Erfbelasting

 

Na een overlijden zal er naast de laatste aangifte inkomstenbelasting voor de overledene de aangifte erfbelasting voor de erfgenamen ingediend moeten worden.

 

Wij verzorgen de aangifte erfbelasting tegen een tarief (inclusief BTW) vanaf € 175,00

 

AANGIFTEN